Rolstoeltennis

Esther Vergeer - Beijing 2008
In de Hoeksche Waard opent Tennisvereniging Puttershoek haar deuren voor mensen met een lichamelijke beperking. Er zijn al enkele belangstellenden, maar het is leuk om met een grotere groep te spelen. Gehandicapte tennissers zijn dus zeer welkom. De Tennisvereniging heeft bij het realiseren van de nieuwe accomodatie al rekening gehouden met gehandicapten. Dat komt dus goed uit. Tot dusverre was er voor gehandicapten in de Waard geen mogelijkheid om te tennissen.

Wat is rolstoeltennis? Wanneer bent u een rolstoeltenniser?
Rolstoeltennis is voor mensen met een permanente lichamelijke beperking die voor het beoefenen van de sport afhankelijk zijn van een rolstoel. Rolstoeltennissers die aan rolstoeltennisranglijsttoernooien mee willen doen moeten voldoen aan de ITF definitie van een rolstoeltennisser. De Nederlandse vertaling van deze definitie luidt:
Een speler moet een permanente mobiliteitsgerelateerde fysieke aandoening hebben die medisch is gediagnosticeerd. Deze permanente fysieke aandoening moet resulteren in een substantieel functieverlies van één of beide onderste extremiteiten.
Spelers moeten voldoen aan minimaal één van de volgende criteria:

1. Een neurologische aandoening op niveau S1 of proximaal, die gepaard gaat met verlies van motorische functie

2. Verstijving of ernstige artrose en/of vervanging van de heup, knie of het bovenste enkelgewricht

3. Amputatie van een gewricht van de onderste extremiteit, hoger dan de middenvoet

4. Functieverlies van één of beide onderste extremiteiten, vergelijkbaar met 1, 2 of 3 zoals hierboven beschreven.

Wilt u weten of u voldoet aan deze definitie, neem dan contact op met je arts of met de Bondsarts van de KNLTB.

Quadspelers

Een speciale categorie vormen de quadspelers. Zij hebben naast functieverlies in één of beide onderste extremiteiten ook een beperking in één of beide armen of handen.

Rolstoeltennis: wat is er anders?

Rolstoeltennis is er op alle niveaus en kan gespeeld worden op alle ondergronden. Ook rackets en ballen zijn hetzelfde als bij het reguliere tennis. Er zijn twee grote verschillen tussen rolstoeltennis en ‘gewoon’ tennis:

 • De speler zit in een rolstoel (deze rolstoel wordt beschouwd als onderdeel van het lichaam)
 • De bal mag twee keer stuiten

Rolstoeltennissers mogen deelnemen aan de reguliere competitie en toernooien. De rolstoeltennisser mag de bal dan dus twee keer laten stuiten.
In de spelregels zijn de regels over rolstoeltennis opgenomen.

SPELREGELS VOOR ROLSTOELTENNIS
Op het rolstoeltennis zijn de ITF Tennisspelregels van toepassing, met de volgende uitzonderingen.

a) De tweemaal stuiten regel

 • De rolstoeltennisser mag de bal tweemaal laten stuiten
 • De speler moet de bal terugslaan voordat deze de grond een derde keer raakt
 • De tweede stuit mag zowel binnen als buiten het speelveld plaatsvinden.

b) De rolstoel

 • De rolstoel wordt beschouwd als deel van het lichaam en alle regels betreffende het lichaam van de speler zijn van toepassing op de rolstoel.

c) De service

 • De service moet op de volgende wijze worden uitgevoerd.Onmiddellijk voordat de serveerder begint te serveren, moet hij stilstaan. De serveerder mag vervolgens (zijn rolstoel) één duw geven, voordat hij de bal slaat
 • De serveerder mag gedurende de uitvoering van de service met geen enkel wiel enig ander gebied aanraken dan dat achter de achterlijn, binnen de denkbeeldige verlenging van middenmerk en zijlijn
 • Indien de gebruikelijke wijzen van serveren lichamelijk onmogelijk zijn voor een Quad-speler, mag de speler of iemand anders de bal voor hem laten vallen. Iedere keer moet echter dezelfde methode van serveren worden gebruikt.

d) Speler verliest punt
Een speler verliest het punt indien:

 • De speler er niet in slaagt de bal terug te slaan, alvorens deze voor de derde maal de grond raakt
 • Afhankelijk van regel e) hieronder, de speler enig deel van zijn voeten of onderste ledematen als rem of als stabilisator gebruikt door deze op de grond of tegen een wiel te houden terwijl hij serveert, een bal slaat, draait of stopt, terwijl de bal in het spel is
 • De speler niet met tenminste één bil contact blijft houden met zijn rolstoel op het moment dat hij de bal slaat.

e) Het voortbewegen van de stoel met de voet

 • Indien een speler door zijn handicap niet in staat is de rolstoel via het wiel voort te bewegen, mag hij de rolstoel voortbewegen door het gebruik van één voet
 • Zelfs indien, overeenkomstig regel e)I. hiervoor, het een speler is toegestaan de rolstoel met gebruik van één voet voort te bewegen, mag geen enkel deel van de voet van de speler in contact zijn met de grond:
  a) gedurende de voorwaartse beweging van de zwaai, met inbegrip van het moment dat het racket de bal raakt
  b) vanaf het begin van de servicebeweging totdat het racket de bal raakt
 • Een speler die deze regel overtreedt, verliest het punt.

f) Rolstoel -/validen tennis
Wanneer een rolstoelspeler met of tegen een valide persoon in het enkel - of in het dubbelspel speelt, dan zijn de Regels voor Rolstoeltennis van toepassing op de rolstoelspeler, terwijl de Tennisspelregels voor validen tennis van toepassing zijn op de valide speler. In dit geval mag de rolstoeltennisser de bal tweemaal laten stuiten, terwijl de valide speler de bal slechts éénmaal mag laten stuiten.
Noot: De definitie van onderste ledematen is: het been, met inbegrip van de billen, heup, dijbeen, onderbeen, enkel en voet.

Subsidies voor individuele rolstoeltennissers
De KNLTB zelf kent geen subsidies voor individuele rolstoeltennissers. Bij de gemeente kan vaak wel subsidie aangevraagd worden voor bijv. de aanschaf van een sportrolstoel.

Toernooien & competitie

Competitie
Als rolstoeltennisser kunt u deelnemen aan de reguliere competitie. Er bestaat geen aparte rolstoeltenniscompetitie.

Toernooien
U mag ook deelnemen aan reguliere toernooien. Schrijft u zich dan in voor het niveau dat overeenkomt met de speelsterkte op uw ledenpas.
Rolstoeltennisranglijsttoernooien
Daarnaast organiseert de KNLTB ongeveer 15 à 20 rolstoeltennisranglijsttoernooien per jaar. Hier mag u aan meedoen wanneer u voldoet aan de definitie van een rolstoeltennisser.

REAAL Nationale Rolstoeltennisranglijst
Samenstelling
De REAAL Nationale Rolstoeltennisranglijst wordt samengesteld op basis van ranglijstpunten die spelers verdienen tijden rolstoeltennisranglijsttoernooien.
Raadplegen
U kunt de ranglijst bekijken en doorzoeken op positie en achternaam op de website van de KNLTB (
www.knltb.nl).
Ook kunt u de resultaten bekijken op basis waarvan de ranglijstpositie van een speler is bepaald en u kunt de ranglijst per categorie downloaden als tekstbestand (openen in Excel).
Kies op de website van de KNLTB een categorie en de volledige ranglijst komt in beeld in een nieuw scherm (50 resultaten per pagina).
De rolstoeltennisranglijsttoernooien kunt u vinden via de Toernooizoeker via de KNLTB site
.
Inschrijven kan via de website van het toernooi of door contact op te nemen met de toernooiorganisatie.
Speelsterkte van rolstoeltennissers
Het Dynamische Speelsterkte Systeem is niet van toepassing op rolstoeltennissers.
In plaats daarvan wordt de speelsterkte bepaald op basis van de positie op de ranglijst. Bij deelname aan open toernooien boekt u wel een DSS-resultaat maar dit wordt bij de jaarlijkse speelsterktebepaling weer gecorrigeerd omdat dan weer wordt uitgegaan van de ranglijst.

REAAL Nat. Rolstoeltennisranglijst    ITF Wheelchair Tennis - top 100

Herenenkel                                                Men's singles
Damesenkel                                               Women's singles
Herendubbel                                              Men's doubles
Damesdubbel                                             Women's doubles

Internationale rolstoeltennisranglijsten
De ITF (International Tennis Federation) stelt een internationale rolstoeltennisranglijst samen op basis van ranglijstpunten die een speler verdient door deel te nemen aan internationale rolstoeltennistoernooien.