Lesvoorwaarden

page1image57097456
 

Avasport
Dr. J.M. den Uylstraat 4
3227 AX Oudenhoorn
Tel: 06-34813848 [email protected] Kvk-nr: 63077213
Btw-nr: NL002225491B87
Rek.nr: NL45 KNAB 0257 0164 06

Algemene voorwaarden
zomerlessen 2023

Artikel 1 Aanmelden 
1.1 Voor het krijgen van tennisles is een lidmaatschap verplicht of u betaald baanhuur (op LTV
de Hartel is baanhuur niet mogelijk).
1.2 Deelname aan de tennislessen is alleen mogelijk na inschrijving via het inschrijfformulier.
1.3 Inschrijven voor tennislessen kan doormiddel van het inschrijfformulier op www.avasporttennis.nl
1.4 Middels uw inschrijving gaat u akkoord met de algemene voorwaarden voor de tennislessen en bent u bekend met de inhoud van deze voorwaarden. Alle informatie betreffende les duur en tarieven is onder voorbehoud van typfouten.
A V Asport behoud het recht om deze fouten te corrigeren en zal de cursist tijdig op de hoogte brengen.
1.5 Indien u zich heeft ingeschreven voor les en wij een moment zijn overeengekomen dan wel u het rooster en/of de ingeplande inhaaldata heeft ontvangen en hier niet binnen 2 dagen op heeft gereageerd, is de inschrijving definitief en verbindt u zich aan de bijbehorende kosten.

Artikel 2 Tennisles
2.1 Een reguliere les duurt 50 minuten, en is inclusief 5 minuten inspeeltijd.
2.2 De trainer bepaalt of een les wel of geen doorgang kan vinden. De les gaat altijd door, tenzij u een afmeld bericht ontvangt. Bij twijfel dient u contact op te nemen met de trainer of A V Asport.
2.3 Het uitgevallen lessen door weersomstandigheden worden niet ingehaald. U betaald voor 20 lessen en er worden 22 lessen ingepland. Vallen er geen lessen uit dan heeft u twee gratis extra lessen. Vallen er meer dan twee lessen uit dan worden deze als verloren beschouwd.
2.4 De twee extra lessen (les 21 & 22) worden buiten de normale lestijden/dagen zoals genoemd in artikel 2.5 ingepland. Deze twee lessen worden na de planning van de eerste 20 lessen aan uw bekend gemaakt.
2.5 Lessen die door feestdagen uitvallen of zoals genoemd in artikel 2.8 kunnen in worden gehaald in vakanties, weekenden, buiten de lesperiode of binnen de lesperiode op een andere lesdag.
2.6 Een eenmaal aangevangen les wordt als geleverd beschouwd.
2.7 De lessen worden in 20 weken opvolgend gegeven, met uitzondering van de opgegeven data in 2.8
2.8 Er wordt GEEN les gegeven op:

- Koningsdag donderdag 27 april 
- Meivakantie 1 mei t/m 14 mei
- Hemelvaart  donderdag 18 mei
- 2e pinksterdag   maandag 29 mei

- Zomervakantie 9 juli t/m 21 augustus

2.9 De kosten van een reguliere les bedraagt €54,- inclusief btw.

2.10 Het lesgeld dient binnen 10 werken dagen van de factuurdatum te zijn bijgeschreven op IBAN-nr: NL45 KNAB 0257 0164 06

Artikel 3 Cursist

3.1 Annuleren van een les door de cursist, is niet mogelijk.
3.2 Ingeval van langdurige afwezigheid is het mogelijk de lessen over te dragen aan derden, mits gelijk niveau en altijd in overleg met de trainer/AVAsport.
3.3 De cursist draagt zelf zorg voor het door hem benodigde materiaal.
3.4 De cursist draagt zelf zorg voor de juiste tenniskleding en het verplichte schoeisel.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

4.1 AVAsport is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadigingen van goederen van cursisten, evenals blessures.
4.2 Waarvan dit reglement niet voorziet, beslist AVAsport.

Algemene voorwaarden versie: zomer 2023

© Copyright AVA-sport 1/1 __________________________________________________________________________________________