Lesvoorwaarden

 1. De lessen worden gegeven op de tennisbanen van TV Puttershoek.

 2. De leerling dient lid te zijn van TV Puttershoek.

 3. Uiterlijk voor de derde les van een cursus dient het lesgeld te zijn voldaan.

 4. Het lesgeld graag overmaken op bankrekening nummer 2771827 t.n.v. M.C. Helderop. Het kan ook contant worden voldaan.

 5. Is de betaling niet voldaan voor aanvang van de derde les zullen de lessen stopgezet worden voor de leerling.

 6. Wanneer de groepsgrootte van uw voorkeur niet beschikbaar is zal het lesgeld evenredig over het daadwerkelijk aantal leerlingen worden verveeld. U zal hier van tevoren op de hoogte gebracht worden.

 7. Bij tussentijdse beëindiging doorleerling c.q. wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd.

 8. Onder een lesuur wordt verstaan de periode van 50 minuten. Onder een half lesuur de periode van 25 minuten.

 9. Voor lessen die door slechte weersomstandigheden geen doorgang kunnen vinden, geldt de volgende regel; de eerste les die door slechte weersomstandigheden uitvalt is voor rekening van de leerling en zal niet worden ingehaald, de tweede is voor rekening van de leraar en zal in overleg op een ander tijdstip worden in gehaald, de derde is weer voor rekening de leerling enz. Gedurende de gehele periode worden er maximaal 2 lessen ingehaald.

 10. Wanneer er bij slechte weersomstandigheden twijfel is of de les wel of niet door gaat is de leerling zelf verantwoordelijk om dit na te vragen bij de lera(a)r(es).

 11. Eenmaal aangevangen lessen welke door weersomstandigheden moeten worden stopgezet worden niet ingehaald.

 12. Niet verschijnen op de les dient voortijdig aan de lera(a)r(es) te worden doorgegeven. Deze les zal niet worden ingehaald.

 13. Bij verhindering van de lera(a)r(es) zal de gemiste les in overleg met de leering(en) op een ander tijdstip worden ingehaald. Ook is het mogelijk dat de lera(a)r(es) een vervanger inzet.

 14. De geldende gedragsregels van de vereniging zijn van toepassing, dus juiste kleding schoenen en gedrag.

 15. Aan ouders het verzoek om op ruime afstand de tennisles te volgen i.v.m.                concentratie en ontwikkeling van het kind.

 16. Bij problemen rond tennisles kunt u contact opnemen met Samentha Helderop 06-38747245. 17.   Aan een ingevuld inschrijfformulier kunnen geen rechten worden ontleend.

 17. De lera(a)r(es) stelt zich niet verantwoordelijk voor ongevallen en evt. voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen en blessures van de cursisten 

 18. In de schoolvakanties en op nationale feestdagen wordt geen les gegeven, tenzij van tevoren anders aangegeven door de lerares.

 19. Wanneer je inschrijft voor de lessen ga je akkoord met de voorwaarden.