Lidmaatschap info

Direct lid worden?

Klik dan hier en vul het formulier in. Klik na het invullen van de gegevens op de knop 'Inschrijven' en er wordt een automatisch gegenereerde e-mail naar de ledenadministratie gestuurd. Vergeet niet om een pasfoto bij te voegen!

Lidmaatschap
 
  • Leden mogen onbeperkt tennissen op de banen van onze vereniging. Wij beschikken over 8 all-weather banen, waarop onze leden het gehele kalenderjaar (dus ook in de winter) kunnen tennissen. Het park is gehele jaar open.
  • Voor het gebruik van de tennisbanen gelden een aantal Spel- en gedragsregels. U vindt deze hier.
  • Het bestuur van TVP kan (een deel van) de banen ook reserveren voor activiteiten (zoals tennisles, competities, toernooien e.d.). De beschikbaarheid van banen voor vrij spelen tijdens deze activiteiten kunt u zien in ons digitale afhangbord.
  • Leden mogen deelnemen aan door TVP georganiseerde (tennis)activiteiten. Een aantal activiteiten is gratis en voor een aantal activiteiten wordt inschrijfgeld gerekend. De activiteiten zijn competities (voorjaar en herfst), toernooien en recreatieve tennisactiviteiten.
  • Alleen leden van TVP mogen tennislessen volgen bij de tennisleraar op ons park. Informatie over lesvormen en -tarieven van de tennisschool vindt u hier.
  • Leden van TVP zijn ook lid van de KNLTB en krijgen een KNLTB ledenpas. Als KNLTB-lid mag u meedoen aan officiële KNLTB toernooien, die door tennisverenigingen worden georganiseerd.
  • Leden van TVP worden via onze website, social media, digitale nieuwsbrieven e.d. geïnformeerd over activiteiten en actuele zaken bij onze vereniging.
  • Als lid van TVP moet u contributie betalen. Voor de tarieven verwijzen wij u naar het onderdeel contributie op deze pagina.
  • Als vereniging kunnen wij een lage contributie aanbieden, omdat wij als leden gezamenlijk de vereniging draaiend houden. TVP is Van, Voor en Door de leden actief! Ieder lid moet tijd beschikbaar stellen voor het uitvoeren van een aantal vrijwilligersdiensten (twee tot vier keer per jaar). Dat kan in de vorm van een bar-, keuken- of onderhoudsdienst (ochtend, middag of avond). Bestuurs- en commissieleden zijn vrijgesteld van vrijwilligersdiensten, omdat zij op andere wijze al werkzaamheden voor de vereniging verrichten. Leden kunnen via onze dienstenplanner zelf hun vrijwilligersdiensten inplannen, zodat zij hierbij rekening kunnen houden met hun eigen agenda. 
Lidmaatschap opzeggen?
Ons verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzegging kan uitsluitend per 31 december (einde van het lopende contributiejaar). De opzegging moet uiterlijk 1 december worden verstuurd naar [email protected].
 
Donateur worden?

Het is ook mogelijk om donateur te worden van TVP. Donateurs ondersteunen TVP financieel door een jaarlijkse bijdrage van € 27,50, en kunnen deelnemen aan de niet-tennisactiviteiten bij TVP. Zoals bijvoorbeeld het klaverjassen in de wintermaanden. Meer informatie over de niet-tennisactiviteiten bij TVP vindt u hier.
 
Donateurs zijn ondersteunende leden van TVP, maar geen ‘actieve’ leden en ook geen lid van de KNLTB. Donateurs worden via onze website, social media, digitale nieuwsbrieven e.d. geïnformeerd over activiteiten en actuele zaken bij onze vereniging.  

Om donateur te worden van Tennisvereniging Puttershoek, klik dan op het inschrijfformulier donateurs en vul je je gegevens in. Mail het ingevulde formulier naar [email protected].
 

TVP_Inschrijfformulier donateurs.pdf