Vertrouwenscontactpersoon

Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is het centrale aanspreekpunt op de vereniging waar je als lid terecht kunt om in vertrouwen te praten over grensoverschrijdend gedrag. Dat kan bijvoorbeeld gaan over pesten, seksuele intimidatie, agressie of discriminatie. De vertrouwenscontactpersoon helpt daarnaast het bestuur bij de preventie van grensoverschrijdend gedrag. De VCP doet geen onderzoek bij incidenten op de vereniging, maar luistert, denkt mee en helpt zo nodig om de juiste (vervolg)stappen te zetten.

We hebben in Rob Kuijer onze VCP gevonden, hij stelt zich even voor:
 
Mijn naam is Rob Kuijer en ben ongeveer 10 jaar lid van TVP.
In mijn dagelijkse werk ben ik senior vertrouwenspersoon binnen Defensie en ik hoefde niet lang na te denken toen er een bericht verscheen in de nieuwsbrief waarbij werd gezocht naar een vertrouwenspersoon.
Een vertrouwenspersoon kan benaderd worden als er sprake is van ongewenst gedrag. Hierbij moet je denken aan discriminatie, (seksuele) intimidatie of pestgedrag. Daarnaast zijn er wat "grijze" gebieden die moeilijk te duiden zijn, hiervoor kan er ook een beroep op me worden gedaan.
De vertrouwenspersoon is laagdrempelig, werkt vertrouwelijk en neemt de melder serieus. Soms is een luisterend oor al voldoende en is de melder hiermee al geholpen.
Voor verdere informatie of wanneer je iets wilt melden kun je me bellen/appen op 06-12093354, via de mail naar [email protected]"