Commissies

Kantinecommissie
De kantinecommissie organiseert de activiteiten in en de bezetting van het clubhuis. Denk hierbij aan: 
 • bevoorrading met consumptiegoederen;
 • samenstelling van het "bardienst" rooster;
 • zorgdragen voor bemanning van bar en keuken, in het bijzonder tijdens de competitie en toernooien;
 • organiseren van feest- en gezelligheidsavonden tijdens en buiten het tennisseizoen;
 • verzorgen van speciale consumpties, maaltijden en aankleding bij speciale gelegenheden en/of feestavonden;
 • schoonhouden van het clubhuis.
 

Jeugdcommissie  
De jeugdcommissie bestaat uit kleine teams, die zich per activiteit organiseren (op dit moment hebben we een vacature voor jeugdcommissaris). De jeugdcommissie organiseert onder andere de onderstaande activiteiten:

 • open jeugdtoornooi;
 • parktoernooi;
 • overige toernooien;
 • begeleiding van de junioren teams;
 • begeleiding en verzorging van diverse jeugdactiviteiten, zoals bezoek aan het ABN AMRO Tennistoernooi;
 • voorbereiding en samenstelling jeugdteams competitie.
Over de samenstelling van de KNLTB juniorteams en over trainerszaken wordt afgestemd met de Technische Commissie.
De eindverantwoording voor deze zaken ligt bij de Technische Commissie.

Vragen voor de jeugdcommissie kunt u mailen naar [email protected]. Meer informatie over de jeugdcommissie vindt u in het jeugdhonk

 

Wedstrijd en technische commissie
De wedstrijdcommissie organiseert:
 • open toernooi;
 • parktoernooi;
 • gezelligheidstoernooien;
 • wekelijkse activiteiten, zowel overdag als 's avonds;
 • interne competities.

De technische commissie is betrokken bij:

 • voorbereiding en samenstelling van de junioren en senioren KNLTB competitieteams;
 • begeleiding van de senioren teams;
 • uitwisselingen met andere verenigingen;
 • trainersbeleid;
 • co√∂rdinatie van de lessen en trainingen, zowel winter als zomer, inclusief zaal en/of halreservering;
 • co√∂rdinatie wintercompetitie;
 • Wedstrijd/technische commissie.

 

Baan/Onderhoudcommissie
Jan Vermeulen stuurt onze baan- en onderhoudscommissie aan. Deze commissie is verantwoordelijk voor het onderhoud van het tennispark en het clubhuis. Zij zijn betrokken bij:
 • het totaal onderhoud van het tennispark, inclusief het clubhuis, terras en de technische installaties;
 • het verzorgen van de contacten met derden;
 • de bediening van de technische installaties;
 • het beschikbaar stellen van banen voor de diverse activiteiten;
 • het toezicht houden op de naleving van het baanreglement / labelsysteem;
 • het toezicht houden op het uitvoeren van werkzaamheden door derden.