Bestuur en commissieleden

Bestuur en overige adressen
Het schema hieronder geeft alle (email) adressen en telefoonnummers weer van het bestuur, commissies, websitebeheer, ledenadministratie en PR.

Voorzitter
Arjan den Oudsten
 
 
Secretaris/Penningmeester
Dennis van der Graaf, tel. 078-6766541
[email protected]
 
 
 
Jeugdcommissaris
Vincent Ruter, tel. 06-10879821
[email protected]
 
 

Kantinecommissaris, park- en clubhuisbeheer en onderhoud
Jan Vermeulen, tel. 06-12449510
[email protected]
 
 

Wedstrijdcommissaris
John Katoen, tel. 06-54201122
[email protected]
 
 
 
Websitebeheer
Dick Hoogwerf/Massimo Zarfati 
[email protected]