Bestuur en commissieleden

Bestuur en overige adressen
Het schema hieronder geeft alle (email) adressen en telefoonnummers weer van het bestuur, commissies, websitebeheer, ledenadministratie en PR.

Voorzitter
Arjan den Oudsten
 
 
Secretaris
Paul van Leenen
[email protected]

 
 
Penningmeester
Vacant
[email protected]
 
 
 
Jeugdcommissaris
Vincent Ruter, tel. 06-10879821
[email protected]
 
 

Kantinecommissaris, park- en clubhuisbeheer en onderhoud
Jan Vermeulen, tel. 06-12449510
[email protected]
 
 

Wedstrijdcommissaris
John Katoen, tel. 06-54201122
[email protected]
 
 
 
Websitebeheer
Dick Hoogwerf/Massimo Zarfati 
[email protected]
  
 
 
 
Ledenadministratie
Yvon van der Graaf / Sjaak vd Steen
[email protected]
 
 
 
Nieuwsredactie
Katelijn Kelder-Houtbraken
[email protected]
 
 
Sponsoring
Annet van Oost
[email protected]