Hart Veilig Wonen Binnenmaas

Wat weet u van de AED?

 1. Weet u waar de AED bij TVP hangt? Ja/Nee*

 2. Weet u hoe u de AED moet bedienen? Ja/Nee*

 3. Heeft u recent een cursus reanimatie gevolgd en heeft u hier een certificaat van? *doorhalen wat niet van toepassing is

Als u één of meerdere vragen met Nee beantwoord hebt dan is dit een bericht zeker voor u. Heeft u alles met Ja beantwoord dat mag u gerust verder lezen.

Ja/Nee*

U heeft vast en zeker wel het televisiespotje gezien over Hartveilig Wonen. In dit spotje wordt duidelijk gemaakt dat bij hartstilstand de eerste minuten van levensbelang zijn en dat een ieder hierbij kan helpen door te reanimeren en door zo nodig een AED te gebruiken in afwachting van de komst van professionele hulpverleners.

 • Niet voor niets hangt er in het clubhuis van TVP een AED.

 • Niet voor niets heeft het bestuur van TVP dit jaar in de algemene ledenvergadering toegezegd een cursus AED gebruik voor leden te gaan organiseren.

Niet voor niets heeft de gemeente Binnenmaas het project Hartveilig Wonen gestart.

Inmiddels zijn al 314 mensen aangemeld om deel te nemen aan dit project als AED- vrijwilliger.

TVP gaat meedoen aan Hart Veilig Wonen Binnenmaas

Het bestuur van TVP heeft besloten de AED van TVP aan te melden voor het project Hart Veilig Wonen. De AED van TVP wordt dan beheerd en onderhouden door Hart Veilig Wonen en komt ook beschikbaar voor reanimaties binnen een straal van 1 km rondom ons tennispark. Anderzijds krijgen vrijwilligers die zijn aangemeld bij Hart Veilig Wonen die binnen een straal van 1 km rond ons park zijn in geval van nood een melding om te helpen bij een melding op ons park (na het bellen van 112).

Wilt u meer weten zoek over Hartveilig Wonen (Binnenmaas)? Bekijk dan de volgende websites:

page1image2933075680page1image2933076000

Doet u ook als vrijwilliger mee aan Hart Veilig Wonen en een Hart Veilig TVP?

Het bestuur van TVP vraagt u om u aan te melden voor dit project. Door uw deelname kan het tennissen bij TVP veiliger worden.
U hebt er zelf ook iets aan in uw woon- en tennisomgeving.

Nog geen cursus gevolgd, maar u wil vrijwilliger worden?

 • De opleiding voor AED vrijwilliger bestaat uit één avond cursus ergens in Binnenmaas.

 • In deze avond wordt geleerd hoe op een juiste wijze te reanimeren en hoe op een juiste wijze een AED te gebruiken.

 • Deelname aan de cursus is gratis.

 • De eerstvolgende cursus zal binnen afzienbare tijd worden georganiseerd.

  Meld u aan voor deze cursus hetzij bij de coördinator van het project Hartveilig Wonen van de gemeente Binnenmaas, de heer Ad van den Tol ([email protected]) of bij de coördinator namens TVP Nico Slikboer ([email protected]).

  U bent al gecertificeerd voor reanimatie en AED gebruik?

  Heeft u recent (het afgelopen jaar) een cursus reanimatie en AED gebruik gevolgd laat dit weten aan Nico Slikboer ([email protected]) en meld u aan als vrijwilliger bij Hart Veilig Wonen.
  TVP wil graag een actueel overzicht hebben van leden die zijn opgeleid om te reanimeren.