Corona protocollen

Op ons park en in onze kantine gelden de landelijke regels op het gebied van sport en horeca, zoals te raadplegen op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport