Protocol Verantwoord tennissen Tennisvereniging Puttershoek d.d. 2 september 2020 (geldt tot nader orde)

Op 4 mei 2020 zijn de tennislessen voor de kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar gestart op het tennispark van Tennisvereniging Puttershoek. Op 13 mei 2020 starten ook de tennislessen voor seniorleden én vrijspelen voor seniorleden. De tennislessen worden georganiseerd door Tennisschool Samentha Helderop. Vanaf 21 mei 2020 is het ook toegestaan te dubbelen. Vanaf 1 juli 2020 is ook de kantine en het clubhuis geopend, voor leden die een baan hebben gereserveerd. Vanaf september 2020 start de KNLTB herfstcompetitie. 

Op het tennispark gelden vanaf 2 september 2020 tot nader order de volgende regels:

 • Baan 5 is in het digitaal reserveringssysteem volgens het rooster van de tennisschool gereserveerd voor tennislessen voor de kinderen t/m 12 jaar, jeugd van 13 t/m 18 jaar en seniorleden (alleen leden van Tennisvereniging Puttershoek) die worden georganiseerd door Tennisschool Samentha Helderop.
 • De banen 1 t/m 8 zijn uitsluitend geopend voor vrijspelen door seniorleden met inachtneming van de richtlijnen in dit protocol, m.u.v. baan 5 die ook voor tennislessen wordt gereserveerd (vorige bullet). Het is toegestaan dat een seniorlid vrijspeelt met een of meer juniorleden. Het seniorlid is dan toezichthouder op de naleving van de richtlijnen in dit protocol door de betreffende jeugdleden.
 • De miniveld banen zijn geopend voor seniorleden om te tennissen met een jeugdlid (ook vooraf te reserveren).
 • De oefenkooi is gesloten.
 • De kantine en het terras zijn alleen geopend voor leden met een baanreservering op de tijden waarop een bardienst is ingepland (zie dienstenplanner in de clubapp). De kantine en het terras zijn niet geopend voor publiek.
 • Het clubhuis en de terrassen zijn (m.u.v. de tijden waarop een bardienst is ingepland) gesloten. Alleen het toilet mag in uitzonderlijke gevallen worden gebruikt. Voor gebruik van het toilet door jeugdleden opent de tennisleraar het gebouw.
 • Tijdens de tennislessen door Tennisschool Samentha Helderop is de tennislerares aanwezig op het park. De tennislerares is toezichthouder en verantwoordelijk voor de sportactiviteiten en het handhaven van het protocol tijdens de tennislessen.
 • Seniorleden kunnen vrijspelen zonder toezichthouder. Dit vraagt van onze seniorleden een verantwoordelijkheid om alle maatregelen en richtlijnen in acht te nemen. Vanuit de vereniging zal steekproefsgewijs worden gecontroleerd of alle richtlijnen in acht worden genomen.

Tennislessen jeugdleden en seniorleden

 • Jeugd t/m 12 jaar: geen maximale groepsgrootte.
 • Jeugd 13 t/m 18 jaar: maximaal 4 spelers per baan én nemen 1,5 meter regel in acht.
 • Seniorleden: maximaal 4 spelers per baan én nemen 1,5 meter regel in acht.
 • Leraren houden 1,5 meter afstand van leerlingen.
 • Ouders, verzorgers en/of begeleiders hebben geen toegang tot de sportlocatie (geldt zowel voor, tijdens als na de training). Zet uw kind af bij de poort. Kinderen volgen de looproutes naar de opstelplek voor de les. Na afloop van de les haalt u uw kind op bij de poort van het park. Zorg ervoor dat het breng en haal moment zo kort mogelijk is.
 • Volg altijd aanwijzingen van de tennisleraar (tevens toezichthouder) op.
 • Vegen van de tennislesbanen (baan 5 en 6) door de leraar/toezichthouder.

Vrijspelen seniorleden en jeugdleden van 12 jaar en ouder

 • Vrijspelen is toegestaan voor seniorleden en jeugdleden van 12 jaar en ouder met maximaal 4 spelers per baan, met inachtneming van 1,5 meter afstand. Ook als dat betekent dat een speler soms een bal moet durven laten gaan.
 • Spelers moeten vooraf vanuit huis via de clubapp of internet een baan reserveren.

Vrijspelen seniorlid met een jeugdlid jonger dan 12 jaar

 • Vrijspelen door een seniorlid met een of meer jeugdleden jonger dan 12 jaar is toegestaan met maximaal 4 spelers per baan. Jeugdleden kunnen zelf geen baan reserveren. Het seniorlid dat de baan reserveert (tevens toezichthouder) kiest als partner voor introduce en vermeld de naam van de jeugdledenjonger dan 12 jaar waarmee de baan wordt gereserveerd.

(Bezoekers bij) competitiewedstrijden

 • Vanaf september 2020 start de KNLTB herfst competitie.
 • De namen van deelnemende spelers worden (digitaal) geregistreerd op de wedstrijdformulieren.
 • Bij seniorcompetities zijn geen bezoekers toegestaan op het tennispark.
 • Bij jeugdcompetities zijn begeleiders welkom op ons tennispark. Wij verzoeken de jeugdteams met zo min mogelijk begeleiders naar ons tennispark te komen. De namen van begeleiders worden geregistreerd.

Kantine en terras open (volgens rooster kantinediensten) 

 • De kantine en het terras is tijdens openingstijden (zie dienstenplanner in de clubapp) alleen geopend voor leden met een baanreservering. Bij klachten (zie hygiëneregels) blijf je thuis én is toegang tot de kantine niet toegestaan!
 • In de kantine is per baan een tafel beschikbaar voor maximaal 4 spelers per gereserveerde baan (op 1,5 meter). Bij mooi weer is het mogelijk om in plaats van in de kantine met maximaal 4 spelers per baan op het terras gebruik te maken van een gereserveerde zitplaats (op 1,5 meter).
 • De kantine wordt betreden via de ingang. In de kantine gelden looproutes (zie plattegrond). De kantine wordt verlaten via de uitgang.
 • Bij binnenkomst staat rechts in de kantine een desinfectiepomp. Het is verplicht handen te desinfecteren.
 • Per tafel kan door één persoon de bestelling worden gedaan aan de bar bij de kassa.
 • Voor de bardienst is een instructie in de kantine aanwezig.
 • Er zijn schoonmaakroosters aanwezig in de kantine.
 • Vanuit de kantinecommissie wordt steekproefsgewijs gecontroleerd of alle richtlijnen in acht worden genomen. De kantinedienst kan voor vragen terecht bij het eventueel aanwezige lid van de kantinecommissie of telefonisch terecht bij een van de commissieleden (zie een telefoonnummer op de in de kantine aanwezige instructie).

Richtlijnen

Op het park gelden de volgende richtlijnen:

 • Houd altijd 1,5 meter afstand tot iemand anders als je 13 jaar of ouder bent.
 • Brengen & halen van kinderen tot de ingang van het park.
 • Het is niet toegestaan op het park aanwezig te zijn zonder reservering van een baan óf afspraak met Tennisschool Samentha Helderop voor een tennisles.
 • Kom op de afgesproken tijd, maximaal 10 minuten van tevoren.
 • De kantine, het terras en de kleedkamers zijn gesloten. Het clubhuis is alleen in uitzonderlijke gevallen open voor toilet.
 • Spelers zijn alleen welkom op de vereniging op het tijdstip dat ze een baan gereserveerd hebben en/of tennisles hebben.
 • Er mag geen publiek komen kijken op het park.
 • Neem je eigen tennisballen mee en markeer deze.
 • Neem je eigen materiaal mee zoals een bidon met water en een handdoek.
 • Ga tijdens het spelen niet dicht bij elkaar zitten (bankje of stoelen).
 • Wissel van baanhelft met de klok mee.
 • Ga na het spelen direct naar huis.

Hygiëneregels

Op het park gelden de volgende hygiëneregels:

 • Was je handen voor en na het spelen.
 • Schud geen handen en geef geen high fives.
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Gebruik geen scoreborden.
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38°C).
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten.

Samen de baan weer op. Geniet ervan!

Looproutes kantine:

 

Protocol Verantwoord tennissen Tennisvereniging Puttershoek (2 september 2020).pdf