Protocol verantwoord tennisles jeugdleden bij Tennisvereniging Puttershoek

Voor jeugdleden die komen lessen geldt (ouders informeer uw kinderen over deze regels en neem ze samen met uw kind in acht):

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
 • als ouder / verzorger / begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie (geldt zowel voor, tijdens als na de training). Zet uw kind af bij de poort. Kinderen volgen de looproutes naar de opstelplek voor de les. Na afloop van de les haalt u uw kind op bij de poort van het park. Zorg ervoor dat het breng en haal moment zo kort mogelijk is.
 • volg altijd aanwijzingen van de tennisleraar (tevens toezichthouder) op;
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
 • was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
 • douche thuis en niet op de sportlocatie;
 • vermijd het aanraken van je gezicht;
 • schud geen handen; ook geen high-five, boks o.i.d.
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.

De tennisleraar neemt de volgende maatregelen in acht:

 • De leraar houdt 1,5 meter afstand tot de leerlingen;
 • De leraar zorgt voor toezicht op handhaving van het protocol;
 • Lessen worden gegeven op baan 5 en 6;
 • De leraar haalt en brengt kinderen voor en na de les naar en via de door de vereniging aangegeven wachtplaats en looplijnen. (zie plan vereniging, dit opgesteld in overleg met leraar);
 • Geen ouders op het park;
 • De leraar houdt registratie bij van aanwezige deelnemers. In overleg met vereniging wordt gekeken of tennisleraar dit kan vastleggen in het digitaal afhangbord van de vereniging;
 • Groepsgrootte 12 jaar en jonger 6 personen; de 1,5 meter voorwaarde is niet van toepassing;
 • Groepsgrootte van 13 t/m 18 jaar max 4 personen met inachtname van 1,5 meter;
 • De leraar draagt plastic handschoenen;
 • Geen gebruik van extra materialen;
 • Gebruik tennisballen: per kleur bal wordt 1 ton gebruikt. Bij gebruikte ballen zit er minimaal 24 uur tussen voordat er weer mee wordt gespeeld.
 • Alleen gebruik van eigen rackets; mocht dit om wat voor reden niet kunnen dan worden de rackets voor en na het sporten door de trainer gedesinfecteerd;
 • Ieder kind heeft een eigen bidon;
 • De leraar zorgt er voor dat kinderen voor en na de les handen desinfecteren met desinfectiemiddel (wordt verzorgd door de leraar);
 • Geen gebruik van toiletten; ga thuis naar het toilet voor de les;
 • Het clubhuis is dicht; alleen in nood open te maken door trainer;
 • Pauzes van 10 min tussen lessen bij groepsles; 5 min bij priveles;
 • Communicatie van richtlijnen vereniging en tennischool in overleg met elkaar;
 • Ophangen instructies en maatregelen “logistiek” door vereniging;
 • Ophangen instructies en maatregelen lesinhoudelijk door de leraar;
 • Na afloop van de lessen, sluit de leraar het park weer af en maakt de deurklink met desinfectiemiddel schoon.

Corona protocol tennisschool Samentha Helderop (4 mei 2020).pdf