Algemene ledenvergadering 18 november 2020

Uitstel Algemene ledenvergadering (o.g.v. tijdelijke wet COVID-19)

Op grond van artikel 7 van de Tijdelijke wet COVID-19 heeft het bestuur eerder dit jaar besloten de termijn waarbinnen de jaarlijkse Algemene ledenvergadering (ALV) moet plaatsvinden (6 maanden na afloop boekjaar) uit te stellen met maximaal 4 maanden. Dit betekent dat de ALV uiterlijk eind oktober 2020 had moeten plaatsvinden. Vanwege de maatregelen die op 29 september 2020 zijn aangekondigd, kon de op 30 september 2020 geplande ALV (fysiek) niet doorgaan. Een speciale spoedwet maakt het tot in ieder geval 1 december mogelijk een Algemene Ledenvergadering volledig digitaal te organiseren.

Uitnodiging ALV op woensdag 18 november 2020

Het bestuur nodigt de leden van Tennisvereniging Puttershoek uit voor de algemene ledenvergadering op woensdag 18 november 2020. De ALV zal (gezien de gedeeltelijke lockdown en de verzwaarde maatregelen van 4 november jl.) volledig digitaal plaatsvinden. Leden ontvangen hierover nog nadere informatie.

Vragen vooraf schriftelijk te stellen

Leden waren al in de gelegenheid gesteld tot uiterlijk zondag 27 september 2020 schriftelijk vragen te stellen over onderwerpen die op de agenda zijn vermeld. Dit wordt nog verlengd tot woensdag 11 november 2020. Vragen kunnen worden ingediend via [email protected] De schriftelijk ingediende vragen worden uiterlijk tijdens de vergadering (thematisch) beantwoord en deze antwoorden worden digitaal toegankelijk gemaakt voor de leden (via de clubapp).

1. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 18 november 2020.pdf