Jeugdleden mogen weer tennislessen vanaf 4 mei 2020!

03 mei 2020


Op 21 april 2020 heeft het kabinet bekend gemaakt dat kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar vanaf 29 april 2020, onder begeleiding, weer samen mogen trainen in de buitenlucht. De KNLTB was in overleg met NOC*NSF al bezig met het voorbereiden van een protocol verantwoord sporten / tennissen. Het kabinet heeft de regie op het toestaan van buitensporten neergelegd bij gemeenten. De gemeente Hoeksche Waard heeft aangekondigd om op 28 april 2020 duidelijkheid te geven aan sportverenigingen over verantwoord opstarten van sporten voor de jeugd.

Het bestuur van Tennisvereniging Puttershoek is op 29 april 2020 gestart met de voorbereidingen voor het verantwoord opstarten van tennissen voor jeugdleden. Met inachtneming van het ‘Protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd t/m 18 jaar’ van het NOC*NSF, de ‘Aanvullende richtlijnen verantwoord tennissen en padellen’ van de KNLTB en de brief ‘Meldingsplicht sportaanbieders’ d.d. 28 april 2020 van de gemeente Hoeksche Waard heeft het bestuur van Tennisvereniging Puttershoek een stappenplan opgesteld. In dit plan is opgenomen hoe de vereniging stap voor stap de tennisactiviteiten voor jeugdleden verantwoord gaat opstarten. Het Protocol Jeugdtennis Tennisvereniging Puttershoek is onderdeel van dit stappenplan.

Stap 1: Starten trainingen Tennisschool Samentha Helderop voor jeugdleden Tennisvereniging Puttershoek

Tennisvereniging Puttershoek heeft in samenwerking met Tennisschool Samentha Helderop voorbereidingen getroffen voor het starten van tennisles voor jeugdleden. Tennisschool Samentha Helderop start vanaf 4 mei 2020 met het organiseren van de tennislessen voor jeugdleden van Tennisvereniging Puttershoek.

Tennisvereniging Puttershoek heeft een Protocol Jeugdtennis Tennisvereniging Puttershoek opgesteld. Tennisschool Samentha Helderop heeft het Protocol verantwoord tennisles jeugdleden bij Tennisvereniging Puttershoek opgesteld.

De jeugdcommissaris van TVP, Vincent Ruter, is Corona verantwoordelijke voor de jeugd en aanspreekpunt voor de Tennisschool. De tennislerares van de Tennisschool is tijdens de tennislessen toezichthouder en verantwoordelijk voor de sportactiviteiten en het handhaven van het protocol.

Voor informatie over lessen, aanmelden en planningen verwijzen wij naar Tennisschool Samentha Helderop.

Stap 2: activiteiten jeugdleden door jeugdcommissie

Wij starten nog niet met door de jeugdcommissie georganiseerde activiteiten voor jeugdleden. In stap 1 doen wij eerst ervaring op met tennislessen voor jeugdleden. In mei bekijken wij, mede afhankelijk van de animo voor tennislessen, of de jeugdcommissie vanaf juni ook een of meer activiteiten voor jeugdleden kan organiseren.

Stap 3: vrijspelen voor jeugdleden (op aangegeven tijden met aanwezigheid toezichthouder)

Vrijspelen door jeugdleden is tot nader order niet toegestaan. In stap 1 doen wij eerst ervaring op met tennislessen voor jeugdleden. In mei beoordelen wij of op aangegeven tijden vrij spelen door jeugdleden vanaf juni weer mogelijk wordt onder toezicht van een vrijwillige toezichthouder.

Voor seniorleden blijven de eerder aangekondigde maatregelen nog gelden!

Het park is nog gesloten voor seniorleden (18+). De eerder aangekondigde maatregelen blijven voor seniorleden nog gelden tot nader order.

Nieuwscategorieën Tennis activiteiten bij TVP