Algemene ledenvergadering (ALV) 30 september 2020

12 september 2020


Uitstel Algemene ledenvergadering (o.g.v. tijdelijke wet COVID-19)

Op grond van artikel 7 van de Tijdelijke wet COVID-19 heeft het bestuur eerder dit jaar besloten de termijn waarbinnen de jaarlijkse Algemene ledenvergadering (ALV) moet plaatsvinden (6 maanden na afloop boekjaar) uit te stellen met maximaal 4 maanden. Dit betekent dat de ALV uiterlijk eind oktober 2020 moet plaatsvinden.

Uitnodiging ALV op 30 september 2020

Het bestuur nodigt de leden van Tennisvereniging Puttershoek uit voor de algemene ledenvergadering op 30 september 2020 in de kantine op ons tenniscomplex. Vanwege de 1,5 meter richtlijn kunnen maximaal 32 leden in de kantine aanwezig zijn.

De uitnodiging en agenda zijn op de website geplaatst.

Vragen vooraf schriftelijk te stellen

Leden worden in de gelegenheid gesteld tot uiterlijk zondag 27 september 2020 schriftelijk vragen te stellen over onderwerpen die op de agenda zijn vermeld. Vragen kunnen worden ingediend via [email protected] De schriftelijk ingediende vragen worden uiterlijk tijdens de vergadering (thematisch) beantwoord en deze antwoorden worden digitaal toegankelijk gemaakt voor de leden (via de clubapp).

Nieuwscategorieën Algemene nieuwsberichten